Linux

Linux suomalaislähtöinen vaihtoehto Windows- tai Unix-palvelimille. Toimii erinomaisesti alustana melkein mille tahansa palvelinjärjestelmälle. Tarjolla olevista lukuisista jakelupaketeista löytyy varmasti sopiva vaihtoehto kuhunkin käyttötarkoitukseen. Esimerkkeinä yleisimmin käytetyistä ovat Ubuntu ja Red Hatin Fedora.

Klusteroitu Linux-palvelinratkaisu osoittautui erinomaiseksi ratkaisuksi liikennetietojärjestelmässä. Suuri käyttäjämäärä asetti järjestelmälle kovat suorituskykyvaatimukset, joihin ratkaisu pystyi vastaamaan ongelmitta.

Tuotantokäyttö suljetulla Unixilla, kehityskäyttö avoimella Linuxilla. Tällainen toimintamalli mahdollisti tehokkaan tavan prosessinohjausjärjestelmän kehittämiseen. Linuxin paremmat kehitystyökalut tarjosivat monipuolisemmat mahdollisuudet työn tekemiseen. Lopputulos toimi saumattomasti asiakkaan Unix-keskustietokoneessa.

Qt

Qt on tällä hetkellä kovassa nosteessa oleva ohjelmointikirjasto. Mediassa se profiloituu erityisesti C++-kielisenä käyttöliittymäkirjastona, mikä vie huomion Qt:n vahvuuksista kokonaisvaltaisena ohjelmointityökaluna. Aktiivinen, avoimen lähdekoodin mukainen kehitys tuo jatkuvasti lisäominaisuuksia tuotteeseen. Kyseessä on vielä Cross-Platform -kirjasto, joten sama ohjelmakoodi toimii niin Windowsilla, Linuxilla kuin Nokian uusissa matkapuhelimissakin.

JBoss

JBoss on Java-kielinen avoimen lähdekoodin sovelluspalvelin. Aktiivinen kehittäjäyhteisö takaa palvelimen jatkuvan kehityksen ja tuen sovelluskehittäjille. JBossin takana oleva yritys, Red Hat, tarjoaa tuotteelle kaupallista tukea.

JBossin päälle rakennettu palvelinjärjestelmä, jossa datan tallennus tietokantaan on toteutettu Hibernaten avulla, on erittäin toimiva yhdistelmä. Kokonaisuuden kruunaa Wicketillä tehty nykyaikainen Web-käyttöliittymä AJAX-tekniikoineen.

MySQL

MySQL avoimen lähdekoodin tietokantapalvelin, joka haastaa täysiverisesti kaupalliset kilpailijansa. Oraclen kalliin tuotteen voisi hyvin useassa tapauksessa korvata MySQL:llä. Lisäpisteet siitä, että MySQL:n kehittäjä on suomalainen.