Asiakaskohtaiset tietojärjestelmät

Teemme räätälöityjä tietojärjestelmiä asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Olipa kyseessä sitten prosessinohjausjärjestelmä teollisuuteen, toiminnanohjausjärjestelmä terveydenhuoltoon tai ajanvarausjärjestelmä kuluttaja-asiakkaille, meidän kokemuksemme yritysjärjestelmistä takaa parhaan lopputuloksen.

Olemme kehittäneet järjestelmiä eri aloille ja ympäristöihin. Näissä kaikissa on hyvin paljon yhtäläisyyksiä sekä samanlaisia haasteita, jotka pyrimme ratkaisemaan samoilla, hyväksi havaitsemillamme ratkaisuilla. Tämä mahdollistaa täysipainoisen keskittymisen asiakkaan liiketoimintakriittisen ongelman ratkaisemiseen teknologisten ongelmien sijaan.

Perustamme toimintamme siihen, että yhteistyö asiakkaan kanssa on tehokasta projektin kaikissa vaiheissa. Me keskitymme niihin asioihin jotka osaamme parhaiten. Asiakkaalta saamme tietotaidon heidän liiketoimintaa koskevissa asioissa. Yhteistyön tuloksena syntyvä järjestelmä kehittää asiakkaan koko liiketoimintaa.

Määrittely, iteratiivinen suunnittelu ja toteutus, testaus, käyttöönotto ja dokumentaatio! Tarjoamme palvelumme alusta loppuun asiakkaan hyväksi. Pidämme asiakkaan joka vaiheessa ajan tasalla ja varmistamme, että asiakas tietää koko ajan missä mennään eikä turhia yllätyksiä tule.

Konsultointi

Pienempiä hankkeita tarjoamme asiakkaille konsultointipalveluna. Usein voi olla järkevää tehdä tietojärjestelmähankkeesta vaatimusmäärittely ennen päätöstä järjestelmän hankinnasta. Meillä on paljon kokemusta määrittelyjen teosta. Osaamisemme ja kokemuksemme turvin asiakkaamme saa sellaisen määrittelyn kuin järjestelmän tekeminen oikeasti vaatii.

Valitettavan usein järjestelmiä hankitaan hyvin puutteellisen määrittelyn pohjalta. Tällaisissa tilanteissa aikataulu usein pettää ja hankkeen kokonaiskustannukset nousevat huomattavasti suunniteltua korkeammiksi. Määrittelyn tekeminen kunnolla pienentää merkittävästi riskejä ja säästää itsensä jopa moninkertaisesti takaisin.

Suurempien hankkeiden yhteydessä asiakkaan kannattaa hankkia järjestelmän toimittajan lisäksi kolmas osapuoli varmistamaan toimituksen onnistumista. Usein asiakkaalla ei itsellään ole tarpeeksi osaamista tietojärjestelmähankkeen läpiviennistä. Tällaisissa tapauksissa me toimimme mielellämme asiakkaan tukena. Näin pienennämme hankkeen riskejä ja vähennämme kokonaiskustannuksia kun epäkohdat huomataan ja ratkaistaan ajoissa. Tästä on hyötyä hankkeen kaikille osapuolille.

Ottakaa yhteyttä niin kerromme miten voisimme palvella Teitä!